Rodoslov (porodično stablo) Supurovića

Prikupljamo podatke za sastavljanje porodičnog stabla naše familije. Do sada smo u rodoslov upisali preko 630 osoba, ali posla ima još mnogo. Vi nam možete pomoći podacima o sebi i svojoj bližoj familiji. Za to je potrebno da nam se javite i dostavite dovoljno podataka da možemo da vas pronaćemo u porodičnom stablu, i da vam omogućimo da unosite podatke. Rodoslov sadrži podatke o porodicama Supurović, Milošević i Čitaković, jer one potiču od istog pretka, ali i o drugim porodicama koje su sa njima u rodbinskim vezama.

Da bi ste mogli imati uvid u rodoslov i unositi podatke neophodno je da imate pristup Internetu i imejl adresu (ako nemate adresu, možete je otvoriti ovde). Ako nemate pristup Internetu možete nam podatke dostavljati na drugačiji način.

Pregled članova familije Supurović unetih u rodoslov.
Pregled članova familije Milošević unetih u rodoslov.
Pregled članova familije Čitaković unetih u rodoslov.

Porodica kojoj pripadate
 *

Vaša imejl adresa za kontakt

Vaše ime i prezime

Prezime na rođenju (devojačko prezime za žene)

Sadašnje mesto (i država) boravka

Datum rođenja (dan, mesec, godina)
      *

Mesto (i država) rođenja

Broj telefona

Broj mobilnog telefona

Zanimanje ili struka

Ime i prezime oca

Ime i prezime majke

Devojačko prezime majke

Ime i prezime dede po ocu

Ime i prezime babe po ocu

Devojačko prezime babe po ocu

Ime i prezime dede po majci

Ime i prezime babe po majci

Devojačko prezime babe po majci

Dodatne napomene (ako znate podatke o pradedi i prababi ili još starijim precima, upišite ih)