Родослов (породично стабло) Супуровића

Прикупљамо податке за састављање породичног стабла наше фамилије. До сада смо у родослов уписали преко 630 особа, али посла има још много. Ви нам можете помоћи подацима о себи и својој ближој фамилији. За то је потребно да нам се јавите и доставите довољно података да можемо да вас пронаћемо у породичном стаблу, и да вам омогућимо да уносите податке. Родослов садржи податке о породицама Супуровић, Милошевић и Читаковић, јер оне потичу од истог претка, али и о другим породицама које су са њима у родбинским везама.

Да би сте могли имати увид у родослов и уносити податке неопходно је да имате приступ Интернету и имејл адресу (ако немате адресу, можете је отворити овде). Ако немате приступ Интернету можете нам податке достављати на другачији начин.

Преглед чланова фамилије Супуровић унетих у родослов.
Преглед чланова фамилије Милошевић унетих у родослов.
Преглед чланова фамилије Читаковић унетих у родослов.

Породица којој припадате
 *

Ваша имејл адреса за контакт

Ваше име и презиме

Презиме на рођењу (девојачко презиме за жене)

Садашње место (и држава) боравка

Датум рођења (дан, месец, година)
      *

Место (и држава) рођења

Број телефона

Број мобилног телефона

Занимање или струка

Име и презиме оца

Име и презиме мајке

Девојачко презиме мајке

Име и презиме деде по оцу

Име и презиме бабе по оцу

Девојачко презиме бабе по оцу

Име и презиме деде по мајци

Име и презиме бабе по мајци

Девојачко презиме бабе по мајци

Додатне напомене (ако знате податке о прадеди и прабаби или још старијим прецима, упишите их)