Prezime Supurović je retko srpsko prezime, nastalo na neobičan način i kao takvo neponovljeno. I danas, svi Supurovići, ma gde živeli, imaju isto poreklo i zajedničke pretke.

To poreklo vodi od porodice Milatović, koja se iz područja manastira Svetog Arsenija u pivskom kraju u Crnoj Gori doselila u Srbiju polovinom XVII veka, nakon proterivanja Turaka. Naselili su se u selo Svojdrug danas poznatije kao Rogačica, na desnoj obali reke Drine, na mestu gde se u nju ulica reka Rogačica.

Prezime Milatović se vremenom izgubilo, jer je tada još uvek važio turski običaj da se srpskoj deci daju prezimena po imenu ili nadimku oca, da bi se tako lakše izgubili tragovi o krvnom srodstvu. Potomci Milatovića su današnje porodice Supurović, Milošević i Čitaković.

Supurovići su dobili prezime po najstarijem od trojice sinova Vilotija Milatovića, koji se sa porodicom doselio u Srbiju. On se zvao Miloš, a imao je blago rošavo (supurasto) lice pa je zbog toga imao nadimak Supur. On je rodonačelnik i Miloševića i Supurovića. Svi njegovi sinovi su uzeli prezime Milošević po njegovom imenu, dok je samo sin Petar uzeo prezime Supurović, po očevom nadimku i on je prvi Supurović.

Među Miloševićima nije bio redak slučaj da se pojavljivalo i prezime Supurović, ili tako što jedan od braće zadrži prezime Milošević, a drugi uzme Supurović, a često se dešavalo i da jedna ista osoba u nekoj evidenciji bude upisana kao Milošević, a u drugoj kao Supurović.

Danas, Supurovići žive u Rogačici, Bajinoj Bašti, Užicu, Sevojnu, Čačku, Kraljevu, Valjevu, Beogradu, Australiji, Kanadi...